Общинска избирателна комисия Лесичово


РЕШЕНИЕ
№ 116-МИ/НР
Лесичово, 16.10.2015

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпило от „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ предложение за извършване на промяна в състава на СИК № 008 в с. Щърково

В ОИК – Лесичово е постъпило предложение за извършване на промяна в състава на СИК на територията на Община Лесичово, подадено от Райна Велкова Мантарова - упълномощен представител на политическа партия БЪЛГАРСКА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ, с вх. № 149/16.10.2015 г. по описа на ОИК - Лесичово.

         

Към предложението са приложени:

 

 1. Предложение за замяна в състав на СИК № 008 в с. Щърково
 2. Молба за освобождаване от задълженията в СИК
 3. Пълномощно – 2 бр.;

 

ОИК - Лесичово разгледа постъпилото предложение и прецени, че са изпълнени изискванията на ИК, поради което и на основание чл. 87 ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс, ОИК - Лесичово

 

                                                           РЕШИ:

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 008 – с. Щърково, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Екатерина  Маринова Райчева като Председател на СИК № 008 – с. Щърково и АНУЛИРА издаденото ѝ Удостоверение № 1/11.10.2015г.

НАЗНАЧАВА на нейно място Мария Владимирова Иванова като Председател на СИК № 008 – с. Щърково, общ. Лесичово

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК – София в тридневен срок, считано от обявяването му на основание чл.88 ал.1 от ИК

Председател: Мирослава Тихомирова Иванова

Секретар: Мария Ангелова Деспова

* Публикувано на 16.10.2015 в 19:40 часа

Календар

Решения

 • № 165-МИ/НР / 18.05.2016

  относно: Взимане на решение за отпечатване запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. с цел връщане на 18 броя оригинални бюлетини, послужили по aдм. д. № 14140/2015 г. по описа на Върховен Административен съд и Адм.Дело №815/2015 г. по описа на Административен съд - Пазарджик

 • № 164-МИ/НР / 18.05.2016

  относно: Определяне на членове на ОИК, които да представляват Общинска Избирателна комисия Лесичово и да присъстват при отваряне на запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. съгласно писмо на ЦИК с изх.№ МИ-15-616/20.04.2016 г.

 • № 163-МИ/НР / 10.03.2016

  относно: Определяне на член на ОИК, който ще представлява комисията по Адм. Д. № 14140/2015 г. по описа на Върховен Административен съд, насрочено за 15 март 2015 г. от 11:00 ч.

всички решения