Общинска избирателна комисия Лесичово


РЕШЕНИЕ
№ 117-МИ/НР
Лесичово, 16.10.2015

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа на БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства в Община Лесичово на 25 октомври 2015 г;

Постъпило е Заявление с Вх. № 148/16.10.2015г. 16.40 ч от Райна Велкова Мантарова, преупълномощенa от Евгений Николаевич Белий, упълномощен от Михаил Райков Михов, представляващ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.  В ОИК Лесичово са представени следните документи:

 1. Заявление по образец № 68 – МИ от изборните книжа за регистрация на застъпниците на кандидатска листа на изборите
 2. Пълномощно – 2 бр.;
 3. Списък с имената и ЕГН на застъпниците – на хартия в 1 екземпляр и на технически носител в EXCEL формат.

Предложените лица за застъпници са:

Три имена на застъпника

ЕГН

1

Костадинка Николова Енкина

 

2

Гергана Иванова Панкова

 

3

Георги Стоянов Божков

 

4

Росица Иванова Сиракова

 

5

Велко Георгиев Бонев

 

6

Георги Савов Табаков

 

7

Кръстанка Костадинова Иванова

 

8

Стоянка Неделчева Николова

 

9

Златка Александрова Александрова

 

 

На осн.. чл. 87, ал. 1, т. 18 от ИК, ОИК Лесичово,

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА  застъпници на кандидатска листа на  БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ в изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства в Община Лесичово  на 25 октомври 2015 г., както следва:

Три имена на застъпника

ЕГН

1

Костадинка Николова Енкина

 

2

Гергана Иванова Панкова

 

3

Георги Стоянов Божков

 

4

Росица Иванова Сиракова

 

5

Велко Георгиев Бонев

 

6

Георги Савов Табаков

 

7

Кръстанка Костадинова Иванова

 

8

Стоянка Неделчева Николова

 

9

Златка Александрова Александрова

 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК – София в тридневен срок, считано от обявяването му на основание чл.88 ал.1 от ИК

Председател: Мирослава Тихомирова Иванова

Секретар: Мария Ангелова Деспова

* Публикувано на 16.10.2015 в 19:41 часа

Календар

Решения

 • № 165-МИ/НР / 18.05.2016

  относно: Взимане на решение за отпечатване запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. с цел връщане на 18 броя оригинални бюлетини, послужили по aдм. д. № 14140/2015 г. по описа на Върховен Административен съд и Адм.Дело №815/2015 г. по описа на Административен съд - Пазарджик

 • № 164-МИ/НР / 18.05.2016

  относно: Определяне на членове на ОИК, които да представляват Общинска Избирателна комисия Лесичово и да присъстват при отваряне на запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. съгласно писмо на ЦИК с изх.№ МИ-15-616/20.04.2016 г.

 • № 163-МИ/НР / 10.03.2016

  относно: Определяне на член на ОИК, който ще представлява комисията по Адм. Д. № 14140/2015 г. по описа на Върховен Административен съд, насрочено за 15 март 2015 г. от 11:00 ч.

всички решения