Общинска избирателна комисия Лесичово


РЕШЕНИЕ
№ 146-МИ/НР
Лесичово, 26.10.2015

ОТНОСНО: Обявяване избора на общински съветници в община Лесичово

Брой мандати за общински съветници – 13 (Тринадесет)

Днес, 26.10.2015 г., в 16.50 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

 Общинската избирателна квота е двеста и три гласа (203).

Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на партии, коалиции и местни коалиции, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

БРОЙ МАНДАТИ

 

2

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ    

4

7

ПП ГЕРБ

7

15

"Атака, Обединени земеделци и Социалдемократическа партия-СДП"

2

 

Разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, както следва:

 

Кандидат No 2 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Брой действителни гласове за този кандидат 425; Брой избрани ОС: 4

 СПИСЪК А

№ по ред

 Имена

 Преференции

% от   ОИК 

№ в лист.

Избран за    ОС  

1     

РАЙНА ВЕЛКОВА МАНТАРОВА             

217 (177) 

 106,90

    1

    да

2     

ДИМИТРИЯ МЕТОДИЕВА ТОШКИНА          

77        

  37,93

    2

    да

3     

ТРЕНДАФИЛКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА       

32        

  15,76

    9

    да

4     

РАЙНА СПАСОВА ЛАЛИНА                

20        

   9,85

    3

    да

5     

ВАСИЛ ВЕЛИНОВ БОРИСОВ               

19        

   9,36

    7

    не

6     

АНГЕЛ ИЛКОВ МАКЕДОНСКИ              

15        

   7,39

    4

    не

 

 СПИСЪК Б

7     

СТАНКА АНГЕЛОВА ШИПАРОВА            

9         

   4,43

    5

    не

8     

НИКОЛАЙ ВЕЛКОВ ДОКОЛЯНКОВ           

12        

   5,91

    6

    не

9     

ГРОЗДАН НИКОЛОВ ГРОЗДАНОВ           

5         

   2,46

    8

    не

10    

МАРИЯ ХРИСТОВА ГЕНОВА               

11        

   5,42

   10

    не

11    

ТОДОР ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ               

2         

   0,99

   11

    не

12    

БОЯН КИРИЛОВ ГЪРКОВ                 

4         

   1,97

   12

    не

13    

ИЛИНКА КРЪСТАНОВА КОЛЧАКОВА         

2         

   0,99

   13

    не

 


Кандидат No 7 ПП ГЕРБ

Брой действителни гласове за този кандидат 912; Брой избрани ОС: 7

 СПИСЪК А

 Имена

 Преф.

% от   ОИК 

№ в лист.

Избран за    ОС  

1     

ИЛИЯН НИКОЛОВ ВУЛЯНОВ               

459 (357) 

 226,11

    1

    да

2     

ГЕОРГИ ЗАПРЯНОВ ИЛИЕВ               

158       

  77,83

    7

    да

3     

НИНА ВЕНКОВА КЕРЕМИДОВА             

68        

  33,50

   10

    да

4

ЮЛИЯ СТОЯНОВА ПОПОВА  -жр.              

47        

  23,15

    2

    да

5

СТАНИМИРА ЦВЕТАНОВА ПАНЕВА      жр.       

47        

  23,15

    4

    да

6     

ВАСИЛ ЛАЗАРОВ ДАМЯНОВ               

44        

  21,67

    3

    да

7     

ХРИСТО БОРИСОВ МАТЕЕВ               

32        

  15,76

    6

    да

8     

КРИСТИЯН НЕНКОВ НАЧЕВ                

20        

   9,85

    8

    не

 СПИСЪК Б

9     

ИВАН ЛАЗАРОВ ДАНОВ                  

10        

   4,93

    5

    не

10    

БОЖКО ТРАЯНОВ БОЖКОВ                

4         

   1,97

    9

    не

11    

БЛАГО ГЕОРГИЕВ КЕРИМОВ               

4         

   1,97

   11

    не

12    

ДОНЧО ГЕОРГИЕВ РАДЕВ                

5         

   2,46

   12

    не

13    

ЙОРДАН АСЕНОВ ХРИСТОВ          

14        

   6,90

   13

    не

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат No 15 "Атака, Обединени земеделци и Социалдемократическа партия-СДП"

Брой действителни гласове за този кандидат 268; Брой избрани ОС: 2

  СПИСЪК А

 Имена

 Преф.

% от   ОИК 

№ в лист.

Избран за  ОС  

 1     

НИНА ИЛИЕВА КОЛЧАКОВА               

151 (120) 

  74,38

    1

    да

2     

АНГЕЛ ДИМИТРОВ ДУДОВ                

29        

  14,29

    2

    да

3     

МИТКО ЙОНКОВ ИВАНОВ                 

24        

  11,82

    3

    не

4     

СЕРАФИМ ИВАНОВ СЕРДАРОВ             

19        

   9,36

    9

    не

  СПИСЪК Б

5     

ПЕНКА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА          

4         

   1,97

    4

    не

6     

ГЕОРГИ ИЛИЕВ СИМОНОВ                

1         

   0,49

    5

    не

7     

ИЛИЯН НЕНКОВ НЕНОВ                  

13        

   6,40

    6

    не

8     

САША ГЕОРГИЕВА МАДЖАРОВА            

5         

   2,46

    7

    не

9     

АХМЕД ШЕФКЕТ ГАВАЗ                  

11        

   5,42

    8

    не

10    

МИЛОШ ИЛИЕВ МИЛУШЕВ                 

1         

   0,49

   10

    не

11    

ИВАНКА ИВАНОВА ПЕТКОВА              

8         

   3,94

   11

    не

12    

МАРИН ИЛИЕВ ТОДОРОВ                 

2         

   0,99

   12

    не

 

 

 

 

 

 

 

 

Партии с гласове под квотата:

Кандидат No 1 Движение за права и свободи-ДПС

  СПИСЪК А

 

 Имена

 Преф.

% от   ОИК 

№ в лист.

Избран за ОС  

1     

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ             

148 (116) 

  72,91

    1

    не

2     

ЛИЛЯНА БОРИСОВА МИТКОВА             

27        

  13,30

    2

    не

 

 СПИСЪК Б

 3     

ЯНИСЛАВ ЕМИЛОВ МАНОЛОВ              

0         

   0,00

    3

    не

4     

БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ          

5         

   2,46

    4

    не

5     

ИФЕТ КЕМАЛ ТОПАЛ                    

5         

   2,46

    5

    не

 

 Кандидат No 3 БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ

  СПИСЪК А

 Имена

 Преф.

% от   ОИК 

№ в лист.

Избран за ОС  

1     

ХРИСТО ИВАНОВ БОЙЧЕВ                

58 (35)   

  28,57

    1

    не

  СПИСЪК Б

 2     

ПЕТКО КОСТАДИНОВ СТОИМЕНОВ          

7         

   3,45

    2

    не

3     

БОРКА АНГЕЛОВА ЧИШИРОВА             

11        

   5,42

    3

    не

4     

ЛЮБОМИР АТАНАСОВ КРЪСТЕВ            

2         

   0,99

    4

    не

5     

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДЕНКОВ              

7         

   3,45

    5

    не

6     

ВЕСКА НИКОЛАЕВА ЧАКЪРОВА            

0         

   0,00

    6

    не

7     

ИВАН ХРИСТЕВ БОЙЧЕВ                 

0         

   0,00

    7

    не

 

 

Кандидат No 4 БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

  СПИСЪК А

 

 Имена

 Преф.

% от   ОИК 

№ в лист.

Избран за ОС

1     

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ             

52 (50)    

  25,62

    1

    не

 

Кандидат No 5 Политическа партия Движение Напред България

 СПИСЪК А

 Имена

 Преф.

% от   ОИК 

№ в лист.

Избран за ОС

1     

ЯНКО ВАСИЛЕВ ЯНКОВ                  

28 (25)   

  13,79

    1

    не

  СПИСЪК Б

 2     

ВАСИЛ МИТКОВ КЕНДЕРОВ               

4         

   1,97

    2

    не

3     

АНГЕЛ ИВАНОВ КОЛЕВ                  

1         

   0,49

    3

    не

4     

АНКА ЗАНКОВА БОРИСОВА               

0         

   0,00

    4

    не

5     

КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА    

8         

   3,94

    5

    не

 

Кандидат No 6 РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС

 СПИСЪК А

 Имена

 Преф.

% от   ОИК 

№ в лист.

Избран за ОС

1     

БЛАГО ИВАНОВ АНГЕЛОВ                

47 (29)   

  23,15

    1

    не

 СПИСЪК Б

2     

ИВАН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ               

5         

   2,46

    2

    не

3     

ВИЛИ БЛАГОВА КОСТАДИНОВА            

1         

   0,49

    3

    не

4     

АЛЕКСАНДЪР ЯНКОВ ИВАНОВ             

1         

   0,49

    4

    не

5     

АСЕН ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ               

0         

   0,00

    5

    не

6     

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЗАШЕВ              

11        

   5,42

    6

    не

 

Кандидат No 8 Политическа партия „Солидарност”

 СПИСЪК А

 Имена

 Преф.

% от   ОИК 

№ в лист.

Избран за ОС

1     

ГЕОРГИ НЕНЧОВ ГЕОРГИЕВ              

47 (44)   

  23,15

    1

    не

 

 СПИСЪК Б

2     

АСЕН ЯНКОВ АСЕНОВ                   

1         

   0,49

    2

    не

3     

ДОНКА СТЕФАНОВА КЕНДЕРОВА           

2         

   0,99

    3

    не

 

Кандидат No 9 НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)

СПИСЪК А

 Имена

 Преф.

% от   ОИК 

№ в лист.

Избран за ОС

1     

ПЕТЪР БЛАГОВ ГЕОРГИЕВ               

45 (36)   

  22,17

    2

    не

 

Кандидат No 10 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

  СПИСЪК А

 Имена

 Преф.

% от   ОИК 

№ в лист.

Избран за ОС

1     

ТОДОР ДИМИТРОВ УБИНОВ               

68 (48)   

  33,50

    1

    не

2     

МАРИЯНА РАШОВА ВЛАХОВА              

27        

  13,30

    2

    не

3     

ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ ЗЛАТКОВ            

19        

   9,36

    4

    не

             

  СПИСЪК Б

 4     

ГЕРГАНА ПЕТКОВА ПОПОВА              

4         

   1,97

    3

    не

 

 

 

 

Кандидат No 11 ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”

 СПИСЪК А

 Имена

 Преф.

% от   ОИК 

№ в лист.

Избран за ОС

1     

КРЪСТАН ТОМОВ ПУНТЕВ                

75 (71)   

  36,95

    1

    не

2     

ЙОРДАН ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ         

32        

  15,76

    2

    не

  СПИСЪК Б

 3     

КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ШИНИКОВА        

5         

   2,46

    3

    не

4     

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ДРАГАНОВ           

4         

   1,97

    4

    не

5     

АНГЕЛ ЛАЗАРОВ КРЪСТЕВ               

0         

   0,00

    5

    не

6     

ИВАН НИКОЛОВ ГЕНОВ                  

3         

   1,48

    6

    не

7     

ГЕОРГИ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ                

0         

   0,00

    7

    не

 

Кандидат No 12 ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/

  СПИСЪК А

 Имена

 Преф.

% от   ОИК 

№ в лист.

Избран за ОС

 1     

ИВАНКА ТОДОРОВА ГИНИНА              

50 (40)   

  24,63

    1

    не

  СПИСЪК Б

 2     

АНГЕЛИНА АТАНАСОВА ЛАЗАРОВА         

4         

   1,97

    2

    не

3     

ДОБРИНКА АТАНАСОВА РОСМАНОВА        

2         

   0,99

    3

    не

4     

ИВАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ                

0         

   0,00

    4

    не

5      

ХАСАН ГАНГОГЛУ                      

0         

   0,00

    5

    не

 

 

 

 

Кандидат No 13 НАРОДЕН СЪЮЗ

  СПИСЪК А

 Имена

 Преф.

% от   ОИК 

№ в лист.

Избран за ОС

1     

ИВАН АНГЕЛОВ СТОЕВ                  

40 (39)   

  19,70

    1

    не

  СПИСЪК Б

2     

АНГЕЛ НЕНЧЕВ АНГЕЛОВ                

10        

   4,93

    2

    не

3     

ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ТОПКАРОВ        

5         

   2,46

    3

    не

 


Имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, са както следва:

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ    

1. РАЙНА ВЕЛКОВА МАНТАРОВА                                       ЕГН 

 2. ДИМИТРИЯ МЕТОДИЕВА ТОШКИНА                           ЕГН

 3. ТРЕНДАФИЛКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА                     ЕГН 

4. РАЙНА СПАСОВА ЛАЛИНА                                          ЕГН 

ПП ГЕРБ

 5. ИЛИЯН НИКОЛОВ ВУЛЯНОВ                                         ЕГН 

 6. ГЕОРГИ ЗАПРЯНОВ ИЛИЕВ                                         ЕГН

 7. НИНА ВЕНКОВА КЕРЕМИДОВА                                       ЕГН 

 8. ЮЛИЯ СТОЯНОВА ПОПОВА                                          ЕГН 

 9. СТАНИМИРА ЦВЕТАНОВА ПАНЕВА                                    ЕГН 

10. ВАСИЛ ЛАЗАРОВ ДАМЯНОВ                                         ЕГН

11. ХРИСТО БОРИСОВ МАТЕЕВ                                         ЕГН 

"Атака, Обединени земеделци и Социалдемократическа партия-СДП"

12. НИНА ИЛИЕВА КОЛЧАКОВА                                         ЕГН

13. АНГЕЛ ДИМИТРОВ ДУДОВ                                          ЕГН 

 

 

На осн. чл. 85, ал,. 4 от Изборен кодекс, ОИК Лесичово

                      

 

Решението подлежи на обжалване предАдминистративен съд Пазарджик в седем дневен срок, считано от обявяването му на основание чл.459 ал.1 от ИК

Председател: Мирослава Тихомирова Иванова

Зам. председател: Василка Иванова Гавазова

Секретар: Мария Ангелова Деспова

За секретар: Здравка Тотева Билева

За секретар: Лидия Ганчева Кайнарова

За секретар: Любка Петрова Стоименова

За секретар: Миленка Кръстанова Костадинова

За секретар: Татяна Красимирова Керемидова

За секретар: Цветана Спасова Шишиньова

За секретар: Цветанка Грозданова Фиткарова

За секретар: Цветанка Иванова Христоскова-Гаджева

* Публикувано на 28.10.2015 в 11:26 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 165-МИ/НР / 18.05.2016

  относно: Взимане на решение за отпечатване запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. с цел връщане на 18 броя оригинални бюлетини, послужили по aдм. д. № 14140/2015 г. по описа на Върховен Административен съд и Адм.Дело №815/2015 г. по описа на Административен съд - Пазарджик

 • № 164-МИ/НР / 18.05.2016

  относно: Определяне на членове на ОИК, които да представляват Общинска Избирателна комисия Лесичово и да присъстват при отваряне на запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. съгласно писмо на ЦИК с изх.№ МИ-15-616/20.04.2016 г.

 • № 163-МИ/НР / 10.03.2016

  относно: Определяне на член на ОИК, който ще представлява комисията по Адм. Д. № 14140/2015 г. по описа на Върховен Административен съд, насрочено за 15 март 2015 г. от 11:00 ч.

всички решения