Общинска избирателна комисия Лесичово


РЕШЕНИЕ
№ 158-МИ/НР
Лесичово, 01.11.2015

ОТНОСНО: Обявяване на края на изборния ден след приключване на гласуването в избирателната секция на територията на с.Динката.

Отговорникът по СИК в с. Динката докладва на председателя часа, в който е приключил изборният ден в секция 131400003, на територията на  с.Динката:

 

Секция

Населено място

Час на приключване

131400003

Динката

19:00 ч.

 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 25  от Изборния кодекс,  ОИК – Лесичово:

 

РЕШИ:

Обявява края на изборния ден след приключване на гласуването в избирателна секция 131400003, на територията на кметство Динката, както следва:

 

Секция

Населено място

Час на приключване

131400003

Динката

19:00 ч.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК – София в тридневен срок, считано от обявяването му на основание чл.88 ал.1 от ИК

Председател: Мирослава Тихомирова Иванова

Секретар: Мария Ангелова Деспова

* Публикувано на 01.11.2015 в 19:48 часа

Календар

Решения

  • № 165-МИ/НР / 18.05.2016

    относно: Взимане на решение за отпечатване запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. с цел връщане на 18 броя оригинални бюлетини, послужили по aдм. д. № 14140/2015 г. по описа на Върховен Административен съд и Адм.Дело №815/2015 г. по описа на Административен съд - Пазарджик

  • № 164-МИ/НР / 18.05.2016

    относно: Определяне на членове на ОИК, които да представляват Общинска Избирателна комисия Лесичово и да присъстват при отваряне на запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. съгласно писмо на ЦИК с изх.№ МИ-15-616/20.04.2016 г.

  • № 163-МИ/НР / 10.03.2016

    относно: Определяне на член на ОИК, който ще представлява комисията по Адм. Д. № 14140/2015 г. по описа на Върховен Административен съд, насрочено за 15 март 2015 г. от 11:00 ч.

всички решения