Общинска избирателна комисия Лесичово


РЕШЕНИЕ
№ 52 – МИ/НР
Лесичово, 14.09.2015

ОТНОСНО: Определяне броя на мандатите на общински съветници на територията на Община Лесичово за изборите за кметове и общински съветници на община Лесичово на 25.10.2015г.

Постъпило писмо от секретаря на Община Лесичово с вх. № 62/14.09.2015 г. от общия входящ регистър на ОИК Лесичово. Със същото е предоставена справка за броя на населението на територията на община Лесичово към 11.08.2015, както следва:

Население по постоянен адрес в община Лесичово е 5237 души.

 

На основание чл.87, ал.1, т.1 от Изборният кодекс, във връзка с чл.13 и чл.19 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение на ЦИК №2080-МИ от 10.09.2015, ОИК Лесичово

 

 

РЕШИ:

 

ОПРЕДЕЛЯ 13 броя мандати за общински съветници на територията на Община Лесичово за изборите за кметове и общински съветници на 25.10.2015 г.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК – София в тридневен срок, считано от обявяването му на основание чл.88 ал.1 от ИК.

Председател: Мирослава Тихомирова Иванова

Секретар: Мария Ангелова Деспова

* Публикувано на 14.09.2015 в 22:04 часа

Календар

Решения

  • № 165-МИ/НР / 18.05.2016

    относно: Взимане на решение за отпечатване запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. с цел връщане на 18 броя оригинални бюлетини, послужили по aдм. д. № 14140/2015 г. по описа на Върховен Административен съд и Адм.Дело №815/2015 г. по описа на Административен съд - Пазарджик

  • № 164-МИ/НР / 18.05.2016

    относно: Определяне на членове на ОИК, които да представляват Общинска Избирателна комисия Лесичово и да присъстват при отваряне на запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. съгласно писмо на ЦИК с изх.№ МИ-15-616/20.04.2016 г.

  • № 163-МИ/НР / 10.03.2016

    относно: Определяне на член на ОИК, който ще представлява комисията по Адм. Д. № 14140/2015 г. по описа на Върховен Административен съд, насрочено за 15 март 2015 г. от 11:00 ч.

всички решения